Cykelsport

Allt fler har insett fördelarna med att använda cykeln som transportmedel. Dessutom upptäcker alltfler nöjet med olika former av cykelsport. Att använda cykeln är betydligt billigare än att ta bilen. Dessutom ger det motion och är bra för miljön. Men om cykeln går sönder kan det bli en kostsam historia, dels pengamässigt men även tidsmässigt om man inte vet hur man går tillväga.

På den här sidan tänkte jag presentera guider och tips på hur du utför olika reparationer. Alltifrån hur du spänner kedjan till hur du justerar lager. Dessutom tänkte jag tipsa om vilka verktyg och reservdelar som är bra att ha hemma för att underlätta, så att det inte blir ett alltför stort projekt om cykeln någon gång skulle behöva lite vård.

Det här är vår guide till er!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Effekt av rörlighetsträning

BINDVÄV

Musklerna omges av bindväv, som även löper inuti själva muskelbuken. Bindvävens uppgift är att hålla ihop muskeln och hindra musklerna från att fastna i varandra. Vanligen är bindväven elastisk, men en inaktiv livsstil där bindväven inte regelbundet dras ut till sin fulla längd medför ofta att bindväven blir styvare. Eftersom musklerna innesluts av bindväv så hindrar den oelastiska bindväven även muskeln från att kunna dras ut till sin fulla längd.

 

Vid rörlighetsträning är det muskeln och framför allt dess omgivande bindväv man försöker påverka så att töjbarheten ökar och mer rörelse kan därmed tas ut i den aktuella leden.

ÖKAD ÅLDER

Ökad ålder innebär också att bindvävens töjbarhet minskar, främst som en följd av en naturligt mindre aktiv livsstil samt av minskat vatteninnehåll i själva strukturen.

LEDKAPSEL OCH LEDBAND

Lederna i kroppen omges, förutom av muskler, även av led- kapsel och ledband som ökar ledens stabilitet. Ledband och ledkapsel är relativt oelastiska och som motionär bör man inte försöka töja dem för att öka ledens rörlighet. Om strukturerna dras ut är det risk att leden börjar vackla och blir instabil.

Alla stretchövningar bör alltså utföras i sådana positioner att ledband och ledkapsel skyddas.

SKELETTETS UTSEENDE

Rörligheten i kroppens leder begränsas även av hur skelettet ser ut. Vissa rörelser stoppas normalt av att skelettets benbitar går mot varandra, såsom när du sträcker armbågsleden fullt. I dessa fall ska man inte försöka förbättra rörelseutslaget, såvida inte rörelsen stoppas av orörliga muskler.

SKILLNAD MELLAN INDIVIDER

Jämför man hur skeletten ser ut mellan två personer kan de skilja sig åt ganska mycket. Det gäller framför allt om man jämför skelett mellan en man och en kvinna. Kvinnans benutskott är vanligen mindre än mannens vilket tillåter större ledrörlighet.

TEMPERATUR OCH UPPVÄRMNING

Hur rörlig du är vid ett tillfälle påverkas även av den omgivande temperaturen och av om du är uppvärmd eller inte. Mycket kall omgivande miljö och en ouppvärmd kropp gör att kroppens rörlighet sjunker. Men när temperaturen ökar inuti kroppen, såsom efter en uppvärmning, så ökar genomblödningen i bindväv, ledkapsel och ligament. Det gör att töjbarheten ökar och risken att skadas minskar.

ÅTERFÅ RÖRLIGHET

Strama muskler, och därmed orörliga leder kan medföra att andra leder överbelastas. Om exempelvis musklerna kring höftens framsida, höftböjarmusklerna, är strama så ger de vanligen en större svank i ländryggen. Den större svanken gör att ryggen kan hamna i onaturlig position och snedbelastas. Du får ont i ryggen.

Strama bröstmuskler påverkar på liknande sätt bröstryggraden, genom att de kan dra hela skulderpartiet framåt. Du får en ihopsjunken hållning och tyngdpunkten flyttas framåt. Detta ger ökad belastning både i bröstryggraden och i svanken. Du kan få ont.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar