fbpx

Pályázati feltételek

 1. Pályázatok kiértékelése, elbírálása és ezeknek a menete

A pályázatok feldolgozása során, ellenőrizzük és ezzel együtt kiszűrjük az összes olyan pályázatot, amit nem a feltételeknek megfelelően adtak be. Ebbe a szűrésbe tartoznak például: Trágár szavakkal tölti ki, Nem olvasta el a feltételeket és ezért hibásan töltötte ki az adatlapot, illetve nem megfelelő dokumentumokat töltenek fel a jelentkezés során!

Minden pályázónak felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bemutatkozás résznél a lehető legrészletesebben töltse ki a mezőket, mivel ezek alapján értékeljük ki a pályázat minőségét. A bemutatkozás alapján ismerünk meg téged vagy a cégedet. A tevékenységedet is ebben a részben tudod ismertetni velünk. Amennyiben ez elmarad vagy nem elég részletes, így nem tudjuk rendesen értelmezni azt, így nem kapunk teljes képet a kedvezményezettről és érvénytelennek minősítjük a beadott pályázatot! Épp ezért még egyszer felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lehető legrészletesebben töltse ki ezt a részt!

A pályázat benyújtása nem jelenti azt, hogy meg is nyeri azt. Mivel ez egy verseny, a beadott pályázati információk alapján a kiértékelésnél dől el ki nyeri el a támogatást! Így a beérkezett pályázatok minőségének függvényében döntünk arról kik nyerik el a pályázatot! Minél részletesebben töltöd ki annál nagyobb esélyed van a végén elnyerni a támogatást! Mivel ez egy pályázati verseny, így lesz, akit el kell utasítanunk. A nyerteseket külön emailben értesítjük, továbbá megjelenítjük a támogatottak listájában is. Azokat a pályázókat, akiknek nem sikerült elnyerniük a pályázatot külön értesítést nem küldünk!

Támogatottak listája menüpont alatt találja.

https://www.webrefel.eu/palyazat/tamogatottak-listaja/

Pályázatokban kiírt termékekből előre meghatározott mennyiség áll rendelkezésre. A kiírásban szereplő technikai eszközöket minden esetben személyesen adjuk át a nyertesnek! Az online szolgáltatásokat pedig email formájában fogjuk átadni! Épp ezért minden termékünk kiosztásra kerül!

Weboldal készítés támogatás esetében a pályázat elnyerésénél esélyesebben pályáznak azok, akik pl.: egyedi tervvel, nagy forgalmú oldalt kívánnak elkészíttetni, vagy nyitottak további együttműködésre is velünk. További együttműködési lehetőségekről érdeklődj az alábbi email címen.

info@webrefel.eu

Minden pályázatunkat mindenki megpályázhatja, nincs semmi különbség tétel az elbírálás során aközött, hogy cég vagy magánszemély vagy akár alapítvány pályázza meg. Célunk az egyenlőség, így mindenki ugyanakkora eséllyel indul, a végeredmény a beadott dokumentumok minőségétől függ!

A pályázatban szereplő eszközök nem megvásárolható termékek, piaci forgalomba nem hozatóak!

 1. Pályázatok támogatási kerete és mértéke

Minden pályázatunknak meghatározott kerete van. A pályázati keret függ a rendelkezésünkre álló eszközök és online szolgáltatások számától és ezeknek a piaci értékétől! Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Az aktuális pályázatok támogatásának keretéről további információkat a „Támogatási keret” menüpont alatt talál!

Pályázataink teljes mértékben, vagyis 100%-ban elnyerhetőek! Ezek a támogatások nem pénzbeli támogatások, így nincs olyan, hogy valamennyi %-ban kapja meg a pályázó a támogatásunkat! A pályázataink minden esetben egy terméket foglalnak magukba. Nyertes pályázóink a meghatározott fizikai vagy online terméket minden esetben megkapják teljes egészében!

https://www.webrefel.eu/palyazat/tamogatasi-keret/

 1. Pályázatok kiírásának időpontjai

Pályázatainkat különböző időpontokban írjuk ki. Ez az időpont függ attól, hogy éppen melyik pályázatunkat szeretné megpályázni! Pályázati ciklusunk 2023-2027 évek között tart, ez idő alatt folyamatosan pályázhatóak! Arról, hogy pályázataink pontosan mikor indulnak és mikor fejeződnek be. Erről további információt a „pályázati naptár” menüpont alatt talál.

https://www.webrefel.eu/palyazat/palyazati-naptar/

 1. Támogatottak listája

A pályázatok nyerteseit a „Aktuális támogatottak listája” menüpont alatt található táblázatban közöljük! Ebben a táblázatban semmilyen személyes adatot nem közlünk, az érvényben lévő GDPR szabályoknak megfelelően! Minden pályázó kap egy egyedi azonosítót! A táblázatba ezt az egyedi azonosítót fogjuk közölni! Továbbá még a megadott irányítószámot, települést, Megyét, Országot és a beküldésének a dátumát!

A támogatottak listájának táblázata így néz ki:

Ezt a táblázatot az alábbi linken keresztül tudják elérni.

https://www.webrefel.eu/palyazat/tamogatottak-listaja/

 1. Kiértesítés, kézbesítés

A nyertes pályázókat, a zárás időpontja után külön email formájában értesítjük! Technikai eszköz beszerzési pályázatoknál a megadott telefonszámon is. A zárási időpont után 15 naptári napon belül, de legkésőbb 1 hónapon belül, feltöltjük a támogatottak listáját! A nyerte pályázóktól elektronikus úton bekérjük a szerződéskötéshez szükséges információkat! A szerződést MINDEN esetben aláírva, elektronikus úton kérjük visszaküldeni számunkra! Azoknak a pályázóknak, akik nem lettek kedvezményezettek, külön értesítést nem küldünk!

A szerződéskötéskor, a szerződés tartalmaz minden olyan elemet, ami szükséges a megkötéshez. Ezek az elemek a következők. Szerződéskötés feltételei, szükséges dokumentumok, tartalmi elemeket, képek beküldésének határidejét. Amennyiben ezen határidőn belül nem kerülnek beküldésre a szerződésben meghatározott dokumentumok, úgy a pályázó elveszti a támogatotti jogosultságát. A mulasztás lehet, a pályázó saját mulasztása, vagy neki felróható egyéb más ok.

A kézbesítést weboldal készítés pályázatunk esetében, minden esetben online végezzük, fizikai eszközök pályázatainál, előre megbeszélt módon, személyes átvétellel, átvevő pontokon, vagy futár által házhoz szállítással. A szállítást a nyertes pályázó dönti el, mely módon szeretné átvenni.

 1. Kiértékelés és elutasítás okai és szempontjai

Pályázatunk próbál a lehető legegyszerűbben kommunikálni. Minden leírás, feltétel, kitöltési segédlet és legfőképpen a beadási űrlap egyértelmű. Ha a pályázó minden feltételt elolvasott és helyesen kitölti az űrlapot, szinte lehetetlen az, hogy ne legyen érvényes a pályázata, kivéve abban az esetben, ha olyan stílusban tölti ki azt, ilyen például: Szitkozódás, káromkodás, vesztegetés, visszaélés az anyagi helyzettel vagy szociális helyzettel stb.

Még egyszer felhívjuk minden pályázónk figyelmét arra, hogy a pályázatok elbírálása objektív, vagyis személyi szempontok, érzelmek, vélemények nem befolyásolják, pártatlan, részrehajlás, elfogultság nélküli! Kizárólag a beadott pályázati információk és dokumentumok minősége, kidolgozottsága és további együttműködésre való hajlamosság dönt.

Pályázataink kitöltéséhez nincs szükség pályázat íróra, mindenki képes összerakni a megfelelő dokumentumokat hozzá! Kérjük, egyszerűen, de részletesen fogalmazza meg bemutatkozását, ismertetését.

Az pályázati dokumentumok tartalmának valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért kérjük a pályázókat, hogy a támogatási kérelmek benyújtásakor törekedjenek az őszinteségre, ezzel elősegítve a kölcsönös bizalmat.

Az érvénytelennek nyilvánított pályázatok nem vesznek rész a pályázat további részében. Az ellenőrzésükkel teljesítettük a pályázatkezelést (feldolgozás, adatvédelem, általános szerződési feltételek, tárolás, archiválás, exportálás). A meghatározott elnyerhető kontingens nem növekszik a beérkezett pályázatok számától. Így, ha túljelentkezés alakulna ki, azzal egyenesen arányos módon megnövekszik az elutasított pályázatok száma is.

Pályázatainkra való jelentkezés önkéntes alapú. Az elutasításra való lehetőség mérlegelése és felelőssége a pályázót terheli. Így, ha tudatában van annak, hogy nem elég részletes ahhoz, hogy elnyerhesse a támogatást, kérem állítsa össze részletesebben a dokumentumokat, mivel a felelősség a pályázót terheli.

Többszöri beadás esetén, nem kap a pályázó semmilyen verseny előnyt. Nem kerül külön elbírálás alá ez miatt. Minden egyes külön jelentkezés esetén a pályázati feldolgozási díjat köteles megfizetni annyiszor ahányszor beadta a pályázatra a jelentkezést.

     6.1 Az elutasítás okai lehetnek 

 • A pályázó nem megfelelően mutatja be a kedvezményezettet (aki jogosult lesz a támogatásra – a kedvezményezett már, lehet 18. életévét be nem töltött személy is).
 • A pályázó nem részletezi a pályázat felhasználás módját normálisan.
 • A pályázó szexuális célzatú vagy tartalom megvalósítására kéri a támogatást.
 • A pályázó az űrlap valamelyik részét nem tölti ki vagy helytelenül tölti ki.
 • A pályázó jelentős helyesírási hibákkal adja be a pályázati dokumentumokat.
 • A pályázó nem érthetően fogalmazza meg a pályázatot.
 • A nem megfelelő viselkedésért (rágalmazás, fenyegetés, valótlanság állítása, vesztegetés, visszaélés a szociális helyzettel)
 • nincs kreativitás az elképzelésében, a pályázó csak az igényeit írja le a dokumentumaiban.
 • A pályázó nem értette meg a pályázati kiírást és/vagy nem olvasta el a pályázat feltételeit és annak pontjait.
 • A pályázó elsődlegesen a szociális igényeire kéri a támogatást.
 • A pályázó korábban már kapott támogatást tőlünk!
 • A pályázó már meglévő partnerünk, vagy ismeretségi körünkbe tartozik.
 • A pályázó politikai tevékenységre vagy politikai párt számára kéri a támogatást.
 • A pályázó több fajta pályázatra is beadta a jelentkezést. (Ebben az esetben is a beadott dokumentumok minősége az, ami meghatározza mennyi és melyik támogatást nyeri el.)
 1. Pályázatfeldolgozási díj

A pályázatra való jelentkezés kizárólag a pályázatfeldolgozási díj megfizetése ellenében érvényesíthető. Ahányszor jelentkeznek az adott pályázatra annyiszor kell megfizetni ezt a díjat! A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó tudomásul veszi és elfogadja azt a tényt, hogy a jelentkezésének érvényesítése érdekében megfizeti a meghatározott pályázatfeldolgozási díj összegét!

A feldolgozási díjak mértékéről a „Pályázatok feldolgozási díjai” menüpontban talál bővebb információt.

https://www.webrefel.eu/palyazat/palyazat-feldolgozasi-dija/

FIGYELEM!
A beadott pályázat onnantól kezdve válik érvényessé, hogy a pályázat feldolgozási díjat befizette! Ennek elmulasztása miatt, érvénytelen állapotban marad a jelentkezése! A feldolgozási díj megfizetésének elmulasztása esetén nem áll módunkban feldolgozni a beadott pályázatát!

Miért van feldolgozási díj?

Ezzel az összeggel kívánjuk kiszűrni azokat a jelentkezőket, akik nem veszik komolyan ezt a lehetőséget, így helyet hagyva azoknak, akik tényleges érdeklődést mutatnak pályázataink iránt!

 1. Fizetési információk

Amennyiben információra lenne szüksége az utaláshoz, vagy nem kapott emailt az utalási adatokról, az információkat a „Fizetési információk” menüpont alatt találja.

https://www.webrefel.eu/palyazat/fizetesi-informaciok/

 1. Nem megfelelő pályázói viselkedés

A pályázó, a pályázat kitöltésével arra kötelezi magát, és felelősséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja más pályázók és a pályázatkezelő magánszféráját, nem terjeszt rágalmakat vagy bármilyen kártékony tartalmat róluk az interneten, különösen rasszista, idegenellenes, vagy bármilyen diszkriminációt, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító jellegű nyilatkozatokat vagy tartalmakat. Ezenkívül köteles tartózkodni a fenyegetéstől és a zaklatástól.

A másik pályázók személyes adatainak felderítése kifejezett hozzájárulás nélkül TILOS.

A Webrefel Magyarország csapatának jogában áll kizárni vagy törölni azokat a pályázókat és pályázataikat, akik megsértik a kulturált kommunikáció elvárásait, anélkül, hogy előzetesen figyelmeztetné vagy válaszolnánk rájuk.

Ide tartoznak:

 • az igénytelen nyilatkozatok,
 • nyomásgyakorlás,
 • sürgetés,
 • fenyegetés és követelés,
 • vagy a pályázataink valóságát tagadó kijelentések.
 1. Szociális helyzetre való tekintet

A pályázatunk alapvetően NEM a szociális támogatásokra fókuszál, inkább az elbíráló a támogatás gazdasági vagy társadalmi hasznát, valamint a pályázó által előterjesztett szándékok és célkitűzések megvalósításához nyújtott támogatás mértékét veszi figyelembe. Ugyanakkor az elbíráló nem zárja ki a rászorultsági szempontok figyelembevételét, de fenntartja az elutasítás vagy korlátozás lehetőségét.

Ezért, ha a pályázó valóban rászorul a nyertes támogatásra, arra kérjük, hogy ne összpontosítson túlzottan a rászorultságának hangsúlyozására és az igyekezetében ne ezzel próbáljon minket meggyőzni!

 1. Nem nyertes pályázók esete

Első sorban, akik üzleti tervükkel meggyőztek minket, de nem kerültek kiválasztásra a támogatható projektek közé, azokat a következő pályázati kiírásunkban ingyenesen vehetnek részt! (Ebben az esetben külön értesítjük őket.)

Másod sorban, akiknek az üzleti terve nem győzött meg minket, viszont kettő pályázati kiírásunkban is részt vett és befizette a pályázat feldolgozási díjat azok a harmadik pályázati kiírásunkon teljesen ingyenesen vehetnek részt. Ebben az esetben jelezni kell felénk azt, hogy már kettő pályázatunkon jelen volt, amit ellenőrzünk és után engedélyezzük a részvételt!

Az aktuális pályázati kiírás zárultával azok, akik nem lettek kedvezményezettek, nem kapnak értesítést a döntésről, és nem küldünk számukra semmilyen visszajelzést az elutasítással kapcsolatban.

Nincs lehetőség a pályázók számára jogorvoslati kérelem benyújtására a pályázati döntéssel szemben.

 1. Pályázati alapvetések

Fontos kiemelnünk azt, hogy a pályázatunk nem szerencsejáték!! A pályázók közül nem a szerencse dönti el, ki válik kedvezményezetté illetve nem sorsolás útján döntjük el ki nyeri el a pályázatot! Minden esetben egy objektív elbíráló ellenőrzi a beadott dokumentumokat és hozza meg a döntést azzal kapcsolatban ki válik kedvezményezetté! Továbbá, fontos megemlítenünk még, hogy pályázataink teljes mértékben belső finanszírozású pályázatok! Nem állnak kapcsolatban sem az Európai únió, sem Magyarország Kormánya által finanszírozott pályázatokkal!

 1. Kik nem pályázhatnak?

A pályázati kiírásban nem vehetnek részt, a Webrefel Magyarország korábbi partnerei, illetve fiktív cégek, alapítványok, szervezetek stb.

A 18. életévüket be nem töltött magánszemélyek. Ebben az esetben meghatalmazással más magánszemély benyújthatja a dokumentumokat felénk, a kiskorú magánszemély nevében. Ilyen például: Szülő, gondviselő.

Akik nem teljesítik a pályázati feltételeket és nem fizetik meg a pályázat feldolgozási díjat!

Politikai pártok vagy azokhoz kapcsolódó szervezetek! Későbbi kiderülés esetén AZONNALI kizárással, a kedvezményezetti státusz törlésével, valamint a támogatás megvonásával jár! Például: Weboldal készítés támogatás esetén azonnali weboldal inaktiválást/törlést jelent!

 1. Honnan nyújthatnak be pályázatot?

Első sorban Magyarországról és annak szomszédságában lévő országokból.

Horvátország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia

 1. Titoktartási kötelezettség

A pályázó a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg minden elérhető információ alapján hozza meg a döntését. A pályázatokkal kapcsolatos döntésekről továbbra is titoktartási kötelezettséget vállal. Negatív döntés esetén sem tesz semmilyen rágalmazó kijelentést és nem vonja kétségbe a Webrefel Magyarország jó hírnevét, és semmilyen hamis információt nem terjeszt róla.

A pályázó elfogadja és elismeri a jogi következményeket, amelyek rá vonatkoznak, ha ezeket a szabályokat megsérti!

 1. Adatvédelem

A pályázat beadásával egyidejűleg a pályázó megismerte és elfogadja az adatvédelmi szabályzatot!

A jelentkezés során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Továbbá az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az irányadóak. A szolgáltatások ügymenete azonos értékű a piaci feltételekkel. A pályázati jelentkezési adatlap nem jelent automatikus támogatást! A pályázónak a döntés ellen jogorvoslati lehetősége nincs!